Yeraltı suyu araştırmasını bilimsel olarak yapmak/yaptırmak istiyorsanız tecrübe ve teknolojiyi bir arada kullanmalısınız. Jeoloji ve jeofizik birbirini tamamlayan bilim dallarıdır.

Jeolojik araştırmalar, çalışma alanının ve çevresinin jeolojisini, yer altı suyu taşıma ihtimali olan birimlerin isimlerini belirleme amacıyla yapılır. Araştırmayı yönlendirici çalışmalardır. 

 

Jeofizik araştırma ve ölçümler, jeolojik araştırmalarda tespit edilen faylar, civardaki kaynaklar, sondaj kuyularının verileri de göz önüne alınarak belirlenen noktalarda ya da profillerde, yüzeyden belirlenemeyen yer altı yapısını (kırık ve çatlak sistemlerini, tabakaların yer altındaki uzanımı, kalınlık ve derinlikleri, gömülü fay olup olmadığı), belirlemek amacıyla yapılmaktadır.

Hidrolojik araştırmalar ise, jeolojik ve jeofizik çalışmalarda tespit edilen yapının, yer altı suyu açısından değerlendirilmesini sağlar. Yeraltı suyu tespiti amacıyla iki bilimin bir arada kullanılmasıdır.

Kuyu yerlerinin yanlış tespiti, derinliğin önceden belirlenmemiş olması nedeniyle su alınamamış pek çok çalışma vardır. Jeofizik çalışmalarla tatlı-tuzlu su ayırımı da yapılabilmektedir.

Bilimsel yapılan yeraltı suyu etütleri, arazi sahibine kuyu açılmadan önce, suyun alınıp alınmayacağını, sondaj yapılacak noktanın neresi olması gerektiğini, sondajın kaç metre yapılması gerektiğini belirlediği için yüksek maliyetli kuyuların açılmasını engellemiş olur. Tekniğine uygun yapılmış bilimsel çalışmalardaki başarı oranı çok yüksektir.

 

 ( 20131 Okunma )Etiketler :